Ze względu na fakt, że coraz częściej obsługujemy rodziny narodowości ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej o rożnym stopniu znajomości języka polskiego udostępniamy im możliwość kontaktu z pracownikiem mówiącym w ich języku ojczystym. Ma to na celu ułatwić zrozumienie wszystkich aspektów ceremonii czy innych usług pogrzebowych i podniesienie komfortu rodzin. Już w 2017 roku gdy rozpoczęły się walki na terenie Donbasu ilość Ukraińców mieszkających we Wrocławiu szacowana była na około 10% wszystkich mieszkańców. Obecnie szacuje się, że około 15 % mieszkańców Wrocławia i okolic to osoby które emigrowały z Ukrainy.

Przewóz zmarłych na Ukrainę

Coraz częściej realizujemy usługę przewozu zmarłego na teren Ukrainy czy Białorusi. W przypadku Białorusi często przed transportem wykonywany jest tez zabieg balsamacji zwłok. Jest to ważna usługa ponieważ ilość Ukraińców na całym Dolnym Śląsku szacowna jest na prawie pół miliona osób. Zapewniamy wszystkie rodziny nie tylko te pochodzące z Ukrainy, że posiadamy duże doświadczenie w świadczeniu usług transportu zmarłych na teren Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy czy Łotwy.