Zakładowi Pogrzebowemu Olimp we Wrocławiu została powierzona organizacja pogrzebu Barbary Trzeciak-Pietkiewicz – członkini rady programowej telewizji Polsat oraz była dyrektor programowa tej stacji.

Barbara Trzeciak-Pietkiewicz przyszła na świat w 1945 roku w Kaliszu, lecz jej losy zostały ściśle związane z Wrocławiem. Choć ukończyła studia prawnicze, jej zawodowa ścieżka skierowała ją ku dziennikarstwu. Była zatrudniona w wrocławskim oddziale Telewizji Polskiej, gdzie m.in. relacjonowała strajki „Solidarności”, które energicznie wspierała.

Za swoją działalność została zatrzymana i internowana, co spowodowało jej odosobnienie od 22 grudnia 1981 do 6 marca 1982 roku, w trakcie którego była rozdzielona z rodziną i dziećmi.

Po przemianach ustrojowych Barbara Trzeciak-Pietkiewicz objęła stanowisko dyrektorki Radia Wrocław i Telewizji Wrocław, następnie pełniła tę funkcję w TVP2, a w końcu trafiła do telewizji Polsat.

Barbara Trzeciak-Pietkiewicz była pierwszą osobą na stanowisku dyrektor programowej telewizji Polsat. Pomimo przejścia na emeryturę, aż do końca życia pozostawała członkinią rady programowej tej stacji. Odeszła w wieku 78 lat.