Humus to w języku łacińskim ziemia, ex oznacza tyle co „z, od” – exhumatio jest określeniem czynności polegającej na wydobywaniu z ziemi. Ekshumacje zwłok lub szczątków są czynnościami dość złożonymi ze względu na obwarowania przepisami sanitarnymi oraz na kwestie etyczne, dlatego zlecenie tej usługi należy złożyć wyłącznie najlepszym specjalistom działającym w branży funeralnej.

Dlaczego przeprowadza się ekshumacje?

Dokonanie ekshumacji nie może być kaprysem, bezzasadnym pomysłem – w polskiej tradycji szacunek dla ludzkich szczątków jest kwestią na tyle ważną, że wydobywanie ciał czy szczątków musi odbywać się wyłącznie z ważnych powodów, takich jak:
• Decyzja administracyjna o likwidacji cmentarza lub grobu,
• Nakaz prokuratora lub sądu,
• Wniosek rodziny o przeniesienie szczątków w celu umieszczenia ich w zbiorowej mogile rodzinnej,
• Pogłębianie grobu.

Na czym polega ekshumacja?

Ekshumacje polegają na odkopaniu grobu ziemnego lub otworzeniu murowanego i wydobyciu szczątków, a następnie umieszczeniu ich w skrzyni ekshumacyjnej. Kolejną czynnością będzie przewiezienie skrzyni do nowego miejsca spoczynku. W zależności od odległości może to być transport kołowy, kolejowy, lotniczy lub morski. Każdorazowo ekshumacja oraz odległy transport mogą być przeprowadzone w oparciu o przepisy sanitarne oraz na podstawie odpowiednich pozwoleń.

ekshumacje

Aby przejść gładko przez gąszcz procedur biurokratycznych warto zwrócić się do doświadczonych, profesjonalnych pracowników zakładów pogrzebowych. Na przykład Wrocław i okolice mogą zaufać liderowi funeralnemu z tego regionu firmie „Olimp”. Po szczegóły dotyczące ekshumacji warto zajrzeć na stronę www lub w rozmowie bezpośredniej czy telefonicznej zapytać pracowników firmy.

Terminy i procedury

Przeprowadzenie ekshumacji nie jest możliwe w dowolnym terminie. Czynności wydobywania szczątków można w Polsce przeprowadzać w terminie 16 października – 15 kwietnia. Odkrycie grobu odbywa się we wczesnych godzinach rannych w obecności zarządcy cmentarza oraz inspektora sanitarnego. Jeśli ekshumacja jest związana z decyzją prokuratorską lub sądową, to uczestnikiem są przedstawiciele tych instytucji.

Rodzina zlecająca ekshumację może w niej uczestniczyć, ale nie jest to wymóg proceduralny. Jeśli zlecamy ekshumację profesjonalistom takim jak właściciele i pracownicy zakładu pogrzebowego „Olimp” Wrocław, to możemy mieć pewność, że ekshumacja w żadnym razie nie naruszy przepisów prawa, nie zaszkodzi środowisku, a nade wszystko będzie to czynność wykonana z pełnym poszanowaniem szczątków bliskiej nam osoby.