Utrata dziecka nienarodzonego jest bardzo ciężkim przeżyciem dla tych rodzin, które wiązały ogromne nadzieje i oczekiwania z przyjściem na świat swojego potomka. Przez wiele lat sytuacja dzieci nienarodzonych nie była klarowna. Rodzice nie wiedzieli, czy mogą zorganizować pogrzeb dla swojego dziecka, czy znajdzie się zakład pogrzebowy, który udzieli im takiej pomocy.

Zorganizowanie pogrzebu jest ceremonią, która pozwala przejść przez żałobę. Dlatego od 2007 roku zgodnie z ustawą (Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688), rodzice dostali możliwość pochowania swoich dzieci nienarodzonych, niezależnie od momentu, w którym doszło do śmierci.

Organizacja pogrzebu, kiedy płeć jest możliwa do ustalenia

Rodzice dziecka, którego płeć jest możliwa do ustalenia, mają prawo zarejestrować nienarodzone dziecko w USC. Następnie po przeprowadzeniu pochówku z pomocą odpowiedniego zakładu pogrzebowego, mają prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Chociaż prawo zezwala na pochowanie każdego dziecka nienarodzonego, to w przypadku pochówku dzieci, których płeć nie jest możliwa do ustalenia, rodzice mogą być narażeni na poniesienie kosztów.

 pogrezb dziecka nienarodzonego

Pochówek dzieci, których płeć nie jest możliwa do ustalenia

W przypadku, kiedy dziecko jest na zbyt wczesnym etapie rozwoju, aby ustalić płeć, lekarz zobligowany jest do wystawienia karty zgonu w celu pochówku. Na tej podstawie rodzice mogą zorganizować pochówek, ale nie mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której rodzice zlecą wykonanie badań genetycznych, na podstawie których określona zostanie płeć dziecka. Dopiero w tym przypadku można udać się do USC, a następnie ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Coraz większa liczba osób zdaje sobie sprawę z możliwości pochowania dzieci nienarodzonych. Dlatego zakład pogrzebowy Olimp oferuję taką usługę dla wszystkich osób, które pragną pożegnać się ze swoim dzieckiem. Więcej informacji na stronie zakladpogrzebowyolimp.pl